Consultancy

  • Begeleiding bij de interpretatie van behaalde resultaten
  • Advies bij het streven naar resultaatgericht werken
  • Specifieke Training en Coaching om resultaatgericht werken in gang te zetten of te verbeteren
  • Advies op maat met betrekking tot gerichte vraagstukken in uw onderneming
  • Een persoonlijke benadering
  • Focus op resultaatverbetering

Heeft u behoefte aan een meer resultaatgerichte manier van werken binnen uw organisatie? Zou u graag advies willen over hoe u dit kunt bereiken?

FocusAdvice biedt u consultancy waarbij de focus altijd ligt op resultaatverbetering.

Nadat uw prestaties zijn gemeten door middel van onze Performance Management, wordt u persoonlijk begeleid bij het interpreteren van deze resultaten. Tevens wordt u geadviseerd over een resultaatgerichte werkwijze voor uw onderneming.

Onze Training is gericht op resultaatgericht werken die wij organisatiebreed aanbieden. Binnen deze sessie staan bewustwording van prestaties en het stellen van gezamenlijke doelen centraal. Tevens komt reflectie met betrekking tot deze doelstellingen aan bod.

Advies op maat is van toepassing indien u voor acute vraagstukken staat binnen uw onderneming die niet direct gerelateerd zijn aan onze Business Monitoring, Coaching binnen het Focus Traject of onze training en coaching. FocusAdvice geeft u advies op maat om deze uitdagingen zo effectief mogelijk het hoofd te bieden.

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn