Consultancy  >  Coaching

  • Begeleiding bij het werken naar resultaatverbetering
  • Geadviseerd worden hoe u prestaties inzichtelijk kunt maken 
  • Focussen op de belangrijkste prestaties
  • Ondersteuning bij de interpretatie van resultaten
  • Geadviseerd worden om een resultaatgerichte werkwijze te versterken 
  • Persoonlijk benaderd worden 
  • De regie over uw onderneming in eigen hand houden

Hoe krijgt u grip op de prestaties die belangrijk zijn voor uw onderneming? Welke prestaties zijn belangrijk? Hoe focust u op verbetering van deze prestaties?

Binnen onze coachingtrajecten begeleiden wij u bij het inzichtelijk maken van uw prestaties, adviseren wij bij de interpretatie en bieden wij tools om uw resultaten te verbeteren.

Onze coaching kenmerkt zich door een betrokken benadering van uw onderneming. Veelal betreft het hier dan ook meerdere contactmomenten. Een coachinggesprek duurt gemiddeld twee uur. Hierbij zijn twee van onze consultants aanwezig. 

Om u goed te kunnen adviseren baseren wij ons advies grotendeels op de huidige en te verwachte resultaten. Het is dan ook van belang dat u uw prestaties goed in kaart hebt gebracht. Onze Performance Management tools kunnen hier uiteraard een belangrijke rol in vervullen.

Coaching betekent dat u te allen tijde aan het roer blijft staan van uw onderneming en ons advies gebruikt om uw onderneming zelf verder te sturen. Zo zullen wij u nieuwe inzichten bieden door ons advies en de tools die wij u aandragen.

Coaching wordt aangeboden: 

·    Ter aanvulling van onze Performance Management

·    Binnen het Focus Traject

·    Op uw verzoek bij bedrijfsspecifieke prestatievraagstukken

 

Bent u geïnteresseerd in onze Coaching?

Aanvragen 

Contact 

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn