Consultancy  >  Training

  • Resultaatgericht werken in de totale organisatie versterken
  • Heldere communicatie van doelstellingen van uw organisatie 
  • Bouwen aan een overzichtelijke tool
  • Gemakkelijk reflecteren aan doelstellingen
  • Organisatiedoelen betrekken bij individuele werkzaamheden
  • Trainen op organisatiebreed niveau 

Zijn de doelstellingen van uw organisatie voor alle werknemers helder? Hoe betrokken zijn uw werknemers bij deze doelstellingen? Op welke manier kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen? Hoe kunnen uw werknemers zelf invulling geven aan de doelstellingen van uw onderneming?

Onze training Resultaatgericht Werken is gefocust op de implementatie van een werkwijze waarin bewustzijn van en betrokkenheid bij de doelen van uw onderneming centraal staan. FocusAdvice gelooft in een benadering waarbij al uw werknemers betrokken worden. Deze training wordt dus organisatiebreed aangeboden.

Tijdens onze trainingsessie komen de volgende zaken aan bod:

·    Een discussie met werknemers met betrekking tot de bekendheid en duidelijkheid van de doelstellingen van de onderneming

·    Het aanbieden van een praktische, visuele tool waarbij iedereen gestimuleerd wordt om de organisatiedoelen verder uit te diepen: dit is het tastbare eindproduct van de sessie dat iedereen kan blijven gebruiken

·    Uitleg over hoe de tool in de toekomst gebruikt kan worden om te reflecteren aan de doelstellingen van de organisatie

·    Uw werknemers wordt geleerd hoe ze de organisatiedoelen kunnen vertalen naar hun individuele werkzaamheden: men is in staat om doelen te stellen vanuit de eigen dagelijkse activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de algemene organisatiedoelen

Uw werknemers wordt geleerd hoe zij doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) kunnen maken. Dit komt voort uit de inspiratie die FocusAdvice haalt uit het Balanced Scorecard principe. Doordat men zich deze werkwijze eigen maakt, wordt resultaatgericht werken versterkt binnen uw onderneming.

Een trainingsessie duurt 4 uur en is het meest effectief bij maximaal 10 personen. Uiteraard is het mogelijk meerdere sessies af te nemen waarin al uw werknemers aan bod komen. Onze training wordt doorgaans geleid door twee van onze consultants. 

Training wordt aangeboden: 

 ·   Als aanvulling op onze Coaching

 ·   Binnen het Focus Traject

 ·   Los van onze andere producten en diensten

 

Bent u geïnteresseerd in onze Training? 

 

Aanvragen 

Contact 

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn