Focus Traject

  • Prestaties inzichtelijk maken door een eerste meting
  • Interpretatie van resultaten door een coachinggesprek
  • Advies over een resultaatgerichte werkwijze voor uw onderneming
  • Veranderingen in prestaties vaststellen door periodieke vervolgmetingen
  • Resultaatgericht werken implementeren door specifieke training en coaching voor de totale organisatie
  • Resultaten verbeteren

Wilt u meer grip op de prestaties binnen uw onderneming, meer resultaatgericht gaan werken en direct aan de slag met de beoogde verbeterpunten in uw onderneming?

Het Focus Traject is een krachtige combinatie van Performance Management en Consultancy waarbij resultaatverbetering voor uw organisatie voorop staat.

FocusAdvice gelooft in een aanpak waarbij resultaten eerst inzichtelijk worden gemaakt om bewustzijn van prestaties te creëren of te vergroten om vervolgens het pad in te slaan naar resultaatgericht werken.

Dit traject biedt u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw bedrijfsresultaten aan de hand van onze Business Monitor. Tevens leert u resultaatgericht te werken door onze Coaching en Training.

FocusAdvice laat de keuze aan u wat betreft het aantal metingen dat u wilt laten verrichten. U heeft tevens de vrijheid om binnen het Focus Traject te bepalen in welke mate u van onze consultancy gebruik wilt maken.

U bepaalt na het Focus Traject zelf:

·  Het aantal extra vervolgmetingen

·  Het aantal extra coachinggesprekken

 Aanvragen 

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn