Focus Traject  >  Aanvraagprocedure

AANVRAAG

Mocht u geïnteresseerd zijn in het Focus Traject, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Dat kan middels het aanvraagformulier, per mail of telefonisch. Wij plannen dan met u een geheel vrijblijvend intakegesprek in. Voorafgaand aan een intakegesprek vragen wij u altijd om aanvullende informatie van uw onderneming zodat wij ons kunnen voorbereiden. Ook vragen wij u om alvast over een paar inhoudelijke zaken na te denken.

INTAKEGESPREK

In het intakegesprek bespreken wij met u de intenties voor het gebruik van het Focus Traject. Op deze manier bepalen wij gezamenlijk hoe het traject voor u het beste ingezet kan worden. Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

·  Welke prestaties zijn voor uw onderneming belangrijk voor weergave in de business monitor? 

·  Welke focus is gewenst binnen de consultancy?

 

Aan de hand van uw wensen en ons advies wordt bepaald:

·  Welke gegevens benodigd zijn voor de Business Monitor

·  Wanneer u een eerste prestatiemeting wilt laten verrichten

·  Hoeveel vervolgmetingen u wilt afnemen en in welk tijdsbestek

·  Het gewenste aantal begeleidingsgesprekken

 

Indien gewenst biedt FocusAdvice ondersteuning voor het verzamelen van de juiste gegevens voor elke meting. Na het intakegesprek ontvangt u binnen 24 uur een offerte. Na het tekenen van de offerte gaan wij van start met de werkzaamheden.

ACTIE

Nadat de benodigde informatie is aangeleverd, zal die verwerkt worden in de Business Monitor. Deze wordt hierna aan u gepresenteerd. Tijdens begeleidingsgesprekken wordt u bijgestaan bij de interpretatie van uw behaalde resultaten en delen wij onze visie met betrekking tot deze prestaties. Tevens adviseren wij hoe u aan de hand van de Business Monitor een resultaatgerichte werkwijze voor uw organisatie kunt versterken. Gezamenlijk worden doelstellingen voor de onderneming op verschillende niveaus geformuleerd waar bij vervolgmetingen aan kan worden gereflecteerd.

 

Bent u geïnteresseerd in het Focus Traject?

 Aanvragen

 Contact

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn