Focus Traject  >  Werkwijze

Het Focus Traject is ontwikkeld voor ondernemingen die op een effectieve manier prestaties willen verbeteren waarbij iedereen binnen de organisatie betrokken wordt. Die betrokkenheid creëren is voor FocusAdvice essentieel om duurzame prestatieverbetering voor uw onderneming te bereiken. Daarom richten wij ons met name op kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) waar het Focus Traject het meest effectief kan worden ingezet.

Het Focus Traject is een combinatie van grip krijgen op de onderneming, bewustzijn van en betrokkenheid bij resultaten vergroten en bewegen naar een resultaatgerichte werkwijze. Dit alles leidt tot resultaatverbetering voor uw onderneming. Binnen het traject beogen wij een aantal fasen:

Start

De eerste fase wordt gekenmerkt door het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van een eerste prestatiemeting. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gegevens worden deze door u aangeleverd of door ons verzameld. Vervolgens verrichten wij een eerste meting die wordt weergegeven in de Business Monitor. Nadat wij de business monitor in orde hebben gemaakt, ontvangt u van ons een digitale versie voorafgaand aan het coachinggesprek. Onze tool wordt in eerste instantie nog niet organisatiebreed uitgezet.

Coaching

Deze fase staat in het teken van het coachinggesprek voor u en/of uw management. Tijdens dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

· Ondersteuning bij de interpretatie van uw resultaten aan de hand van de business monitor

· Het bespreken van de gewenste toepassing van de monitor binnen uw organisatie

· Het voorbereiden op een resultaatgerichte werkwijze die later in een training aan bod komt

Wij gaan in eerste instantie uit van een zogeheten top-down benadering. In de voorbereiding staat u en/of uw management centraal. Vervolgens zet u de monitor zelf uit in uw onderneming door deze met uw werknemers te communiceren. De volgende fase wordt ingeluid.

Bewustwording

Nadat de monitor organisatiebreed is uitgezet komt de focus te liggen op het bespreekbaar maken van resultaten en het vergroten van de herkenbaarheid van de Business Monitor voor uw werknemers. Het doel in deze fase is om mensen kritisch naar de monitor te laten kijken. Men wordt zich bewust van de belangrijkste prestatieindicatoren voor uw onderneming en tevens van de wijze waarop men tot dan toe het werk heeft ingevuld. Dit is essentieel om de organisatie als geheel op een effectieve manier te kunnen voorbereiden op de volgende fase waarin wij de training Resultaatgericht Werken aanbieden.

Doelstelling

In deze fase staat de training Resultaatgericht Werken voor u en uw werknemers centraal. Deze training helpt iedereen binnen uw onderneming doelstellingen te formuleren die bijdragen aan de belangrijkste prestatieindicatoren. Het doel van deze training is om in tegenstelling tot een top-down juist een bottom-up benadering te versterken. Het eerder gecreëerde bewustzijn in combinatie met de training zal ertoe leiden dat uw werknemers in staat zijn om op lokaal niveau hun eigen doelstellingen te bepalen die van invloed zijn op uw resultaten. Op die manier wordt een resultaatgerichte werkwijze in gang gezet of versterkt.

Reflectie

Resultaatgericht werken komt ten slotte tot uiting in de reflectiefase. Na de vervolgmeting wordt gestart met de laatste fase waarin reflectie aan de voorgaande periode en toekomstige perioden centraal staat. De Business Monitor is voor iedereen binnen uw organisatie dé tool geworden om aan de huidige doelstellingen te reflecteren. De doelstellingen zijn immers altijd gekoppeld aan de belangrijkste prestatieindicatoren die deel uitmaken van de Business Monitor. Reflectie vindt plaats na de tweede prestatiemeting en na eventuele vervolgmetingen. Door constante reflectie worden resultaten verbeterd.

 

Bent u geïnteresseerd in het Focus Traject?

 Aanvragen 

 Contact 

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn