Performance Management  >  Tarieven

Business Monitor    
· Eerste meting   € 2.295,00  
· Vervolgmeting     € 475,00  per meting
· Aanvullende Coaching  € 365,00  per sessie
     
Gedetailleerde Monitoren    
· Eerste meting € 2.295,00  
· Vervolgmeting € 475,00  per meting
· Aanvullende Coaching € 365,00  per sessie


Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Onze tarieven zijn inclusief:
  • Het opzetten van de monitor (eerste meting)
  • Het controleren van de volledigheid van aan te leveren data
  • De verwerking van uw gegevens
  • Het aanleveren van de monitoren in hardcopy en digitaal

Onze tarieven zijn exclusief:

·    Extra werkzaamheden die betrekking hebben op het verzamelen van uw data. Hier geldt een uurtarief

·    Eventuele aanpassingen in afdrukgrootte en meerdere kopieën. Hiervoor geldt een toeslag

·    Het aanpassen van de opzet van de monitoren bij verdere vervolgmetingen. Ook hier geldt een uurtarief

·    Een reiskostenvergoeding die wij rekenen bij contactmomenten op uw locatie. Deze kosten nemen wij op in de offerte

Voorbeeld 1:

U wilt de Business Monitor uitzetten in uw onderneming en twee maal per jaar een vervolgmeting laten verrichten. Daarnaast wilt u na elke meting een coachingsgesprek ontvangen. Voor het eerste jaar bedraagt uw tarief € 3.500,00 (1x € 2.295,00; 1x € 475,00; 2x € 365,00). In volgende jaren bedraagt uw tarief € 1.680,00 (2x € 475,00; 2x € 365,00)

Voorbeeld 2: 

U wilt de Business Monitor uitzetten in uw onderneming en elk kwartaal een vervolgmeting laten verrichten. Daarnaast wenst u gedurende het eerste jaar na iedere meting een coachinggesprek. Voor het eerste jaar bedraagt uw tarief € 5.180,00 (1x € 2.295,00; 3x € 475,00; 4x € 365,00). In volgende jaren bedraagt uw tarief € 1.900,00 (4x € 475,00).

Voorbeeld 3:

U heeft de keuze gemaakt om te starten met het organisatiebrede Focus Traject en wilt hierna maandelijks een meting uitvoeren met het doel om de prestaties en het prestatiegericht werken kracht bij te blijven zetten. Eens per kwartaal wenst u een coachingsgesprek te blijven afnemen om u onafhankelijk te laten adviseren over uw voortgang. Na het Focus Traject (€ 4.495) bedraagt uw tarief hiervoor € 7.160 per jaar (12 x € 475; 4 x € 365). 

 

Aanvragen 

FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn  FocusAdvice LinkedIn